Grupinės palaikomosios diskusijos, skirtos šeimoms kuriose yra priklausomas asmuo, kopriklausomiems asmenims ir su priklausomybių problemomis savo aplinkoje susidūrusiam jaunimui – šias veiklos formas Priklausomybės ligų specialistų asociacijos nariai tobulino per 2017 m. rudenį ir žiemą.

Grupinių diskusijų metodiką tobulinti padėjo partneriai iš VšĮ „Blaivi laisvė“, 2017 m. III ir IV ketvirtį vykdę pagalbos reikalingoms šeimoms ir jaunimui skirtą projektą „Mokomės savipagalbos, sprendžiame šeimų krizes dėl priklausomybių“. Jo metu grupinės terapijos užsiėmimuose ir diskusijose dalyvavo 36 žmonės.

Grupinės diskusijos – tai terapijos forma, kuri atlieka ypatingą vaidmenį susidūrus su priklausomybės ir kopriklausomybės sukeltomis problemomis. Sergant įprastomis ligomis daugelyje atveju nepaisoma jų socialinio aspekto poveikio. Tuo tarpu susidūrus su priklausomybėmis šis aspektas yra ypač svarbus.

Terapinė, palaikomoji grupė yra ideali vieta klientui pradėti dirbti su kitais žmonėmis, atkurti savo santykius su kitais žmonėmis. Grupė padeda iš naujo mokytis bendravimo ir komandinio darbo, kuris yra būtinas harmoningam buvimui šeimoje, darbe ir bendruomenėje. Specialistai žino – dalyvavimas terapinėje grupėje turi labai teigiamą poveikį savirealizacijai, saviugdai, objektyviam žvilgsniui į save ir savigarbai.

Ko išmokstama grupėje?

Remiantis vienu iš žymausių grupinės terapijos specialistų Irvin D. Yalom, grupinių diskusijų prasmingumas yra paremtas 11 pagrindinių šios terapijos rūšies principų, kurie yra:

 • Vilties įkvėpimas
 • Universalumo, bendrumo jausmas
 • Geresnės, objektyvesnės informacijos šaltinis
 • Altruizmo ir empatijos išgyvenimas
 • Išankstinių nuostatų (dažniausiai gautų šeimoje) koregavimas
 • Bendravimo, socializacijos įgūdžių ugdymas
 • Sekimas geru pavyzdžiu
 • Tarpasmeninis mokymasis
 • Grupės darnos, bendrumo jausmo pajautimas
 • Katarsis, padedantis įveikti skausmą, kaltę ir stresą
 • Egzistencinis veiksnys –  grupė  taip pat padeda klientams suvokti, kad jie ir tik jie patys yra atsakingi už savo veiksmus ir tolesnius padarinius.

Grupiniai terapiniai užsiėmimai turi praeiti visą eilę etapų, kad pasiekti visų narių (įskaitant ir grupės vedėją) tarpusavio pasitikėjimo, atvirumo atmosferos pasiekimą. Neretai tam naudojami specialūs „ledą pralaužiantys“ metodai, pratimai, ypač taikomi vaikų / jaunimo grupėje; ar tokioje grupėje, kur susirinkę kiek skirtingi individai, išgyvenantys priklausomybės sukeltas problemas „iš kitokio kampo“. Tai numatė VšĮ „Blaivi laisvė“ suformuluotos ir ištobulintos metodikos, skirtos atskirai priklausomų asmenų turinčių šeimų, kopriklausomų asmenų ir vaikų – jaunimo grupėms.

Kuo skiriasi individuali ir grupinė terapija?

Kuo skiriasi individuali ir grupinė terapija?

Naudą patvirtino mūsų pačių išsityrimas

Projekto „Mokomės savipagalbos, sprendžiame šeimų krizes dėl priklausomybių“ pabaigoje buvo apklausta maždaug pusė jo dalyvių (n=14)   Apklausos rezultatai parodė, kad grupinių terapinių užsiėmimų naudingumas (žiūrint per naudingumo sau, konkrečiam klientui) vidutiniškai buvo  įvertintas aukštai, tai yra 8,57 balo 10 balų skalėje.  Vidutinis vedėjų darbo įvertinimas buvo dar aukštesnis  – 9,14 balo.

Dalyviai galėjo ir laisva forma pakomentuoti, ką jie gavo, dalyvaudami grupiniuose užsiėmimuose. Priklausomybę patiriančių šeimų grupėje kalbėta apie pagalbą, atgalinį ryšį, susivokimą, empatiją, žinias apie priklausomybes ligas; kopriklausomų asmenų grupėje – gautus atsakymus į išsikeltus klausimus, jaunimo tarpe – gautas naudinga informaciją, patirtį, gerą vedėją, patį dalinimosi faktą. Vienas respondentas parašė ir išsamų komentarą: “Aukšto lygio pagalba. Labai naudinga, kai tau leidžia susivokti savyje, sužinoti vertingų dalykų”.

NVO „Blaivi laisvė“, kaip dirbančios šeimos gerovės srityje, projektą „Mokomės savipagalbos, sprendžiame šeimų krizes dėl priklausomybių“ iš dalies finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Iliustracijai panaudota asociatyvi nuotrauka iš serialo „eMANcipation“ (Creative commons, 2011)

Žymos:, , , , , ,