Susitikimas su Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojais

2023-06-23 - 1 minutė perskaityti

Įsigilinus į naujai ruošiamo Sveikatos apsaugos ministro įsakymo, aprašančio priklausomybės konsultantų mokymo ir kompetencijų plėtimo programas, projektą, PLSA reaguodama į tai, išsakė savo pastabas dėl taisytinų vietų. Birželio 22 dieną vyko PLSA ir SAM nuotolinis susitikimas, kurio metu įvyko konstruktyvi diskusija, ieškant konsensusų. Susitikime dalyvavo: I. Rubikas ir U. Širvinskaitė (SAM), A. Širvinskienė (RPLC) ir M. Marma, G. Jurevičius, J. Laukytė (PLSA).

Visos PLSA atsiųstos pastabos buvo aptartos, projektas kiek pataisytas. Labiau reikšmingi pakeitimai, gimę diskusijos metu:

  1. komisiją, vertinančią ir tvirtinančią konsultantų mokymo programas, sudarytų tokia sudėtis: 2 RPLC nariai, 2 NTAKD nariai ir vienas pataisymas, tai NVO narys 
  2. baigusių mokymus konsultantų praktika 20 proc. būtų skirta susipažinimui su toje vietovėje pagalbą teikiančiomis organizacijomis, bendruomenėmis ir specialistais, o 80 proc. skirta praktiniam konsultavimui.
  3. minėtas Sveikatos apsaugos ministro įsakymas įsigaliotų po pusės metų, idant nenutrūktų šiuo metu vykstančios mokymo programos 
  4. pagrindinė, beveik nepakitusi 190 valandų, nuo alkoholio priklausomų asmenų konsultavimo mokymo programa, taptų bazine. Papildomų programų mokymuose galėtų dalyvauti tik konsultantai, baigę bazinius mokymus. 

Be abejo, buvo pataisyti keli mažiau reikšmingi netikslumai, suderintos ir patikslintos sąvokos bei terminai.