Priklausomybių ligų specialistų asociacija apibendrino didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kai kuriuose rajonuose per 2018 metus vykdyto projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ rezultatus.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuoto projekto dėka 9 šalies savivaldybėse 20 priklausomybių konsultantų atliko 3,4 tūkst. konsultacijų. Jos buvo skirtos tiek patiems priklausomiems nuo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų asmenims, tiek jų šeimos nariams ar artimiesiems.

2017 ir 2018 metais konsultaciniai punktai (kabinetai) buvo įsteigti Vilniaus mieste, Kauno mieste ir rajone, Klaipėdos mieste, Alytaus mieste, Marijampolės mieste, Vilkaviškio mieste ir rajone, Anykščių mieste ir rajone, Pakruojo rajone. Projektas pasiekė planuotą tęstinumą – numatoma, kad 2019 metais punktai veiks 15-oje savivaldybių.

Konsultacijos, kurios vyko Priklausomybių konsultacinio kabinetuose (punktuose) pirmiausia buvo skirtos motyvuoti tiek priklausomus nuo alkoholio, tiek jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo į tas vietas, kur taikomas specialus gydymas. Svarbi ir funkcija teikti paramą sveikstantiems, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.

Pagal rezultatus klientas kreipiasi vidutiniškai prieš keturiasdešimtmetį 

Apibendrinus priklausomybių konsultantų vestą stebėjimo tyrimo medžiagą, vidutiniškai priklausomybių konsultacinio punkto (kabineto) klientų tarpe tik kiek daugiau nei pusę (apie 55 proc.) sudarė vyrai. Konsultuotų asmenų amžiaus vidurkis – tarp 36 ir 40 metų.

Stebėjimo duomenys parodė, kad kiek daugiau nei trečdalis konsultuojamųjų beveik neturėjo pajamų, vertėsi tik atsitiktiniais darbais. Vis dėlto, net apie 15 proc. konsultuotų žmonių turėjo aukštąjį išsilavinimą, dar iki 5 proc. – aukštąjį mokslą buvo pradėję ir jo nebaigę.

Pažymėtina, kad net 40 – 45 proc. punktų klientų  apsilankymo metu turėjo šeimas; vidutiniškai devyniose iš dešimties tokių šeimų, kurių narius reikėjo konsultuoti, augo ir vaikai.

Stebėjimo tyrimo duomenimis, nuo laiko, kai šeimos nariai, bendradarbiai, aplinkiniai galimai priklausomam žmogui pradeda reikšti pastabas dėl nevaldomo alkoholio (ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų) vartojimo iki kreipimosi į specialistus, šiuo atveju – konsultacinį punktą (kabinetą) fakto vidutiniškai būna praėję 10 metų. Kreipimąsi į punktą (kabinetą) ir pirmąjį asmens prisigėrimą iki sąmonės netekimo, stebėjimo duomenimis, vidutiniškai skiria apie 18 – 20 metų.

Pilną ataskaitos tekstą galite atsisiųsti iš čia.

Projektą „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ iš dalies finansavo valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Žymos:, , , , , , ,