Nauja grupė priklausomybės konsultantų paruošta 2019 m. I ketvirtį, įgyvendinant Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo remiamą Priklausomybių ligų specialistų asociacijos projektą „„Sveikatos stiprinimo paslaugos priklausomybių konsultaciniuose kabinetuose“. Su juo konsultavimas ateina į Vilniaus, Klaipėdos rajonus, Šiaulius, Panevėžį, Tauragę ir Švenčionys. Naujos konsultantų kartos nusiteikimas ir įvertinimai po mokymų – džiugina.

130 valandų kursą užbaigę absolventai po sertifikuotų priklausomybių instruktorių Deivido Smailio ir Gyčio Jurevičiaus priežiūra užpildė 8 atvirų ir pusiau atvirų klausimų anketas (kursų absolventai galėjo įrašyti „ką norėjo“), kuriuose įvertino įvykusius mokymus. Apklausa buvo visiškai anonimiška, savo atsakymus gražino 19 respondentų.

Įvertinimai: mokymai naudingi, skatins tobulėti

Absoliuti dauguma respondentų teigimai atsakė į savęs įsi vertinimo klausimą „Ar gautos žinios naudingos Jūsųesamoje profesijoje?“. Be to, 15 proc. respondentų išskyrė, kad gautos žinios buvo „labai naudingos“. Teko sulaukti ir tokios citatos – „Labai naudingos žinios tiek profesinėje veikloje, tiek asmeninėje erdvėje:.

Didžioji dalis – 89 proc. užpildžiusių anketą teigiamai atsakė į klausimą „Ar naudosite tai, ką išmokote kasdieniame darbe?“. Tik vienas respondentas suabejojo, kad gautos žinios bus reikalingos „iš dalies“. Tačiau vienoje anketoje radome patikinimą, kad atsakęs į klausimus konsultantas „jau naudojo“ dėstomus metodus.

84 proc. respondentų pripažino, kad „įgytos žinios pakeitė asmeninį požiūrį“ – į priklausomybę, būdus padėti. 15 proc. iš jų parašė ir vėliau pakomentavo, kad asmeninis požiūris į priklausomybės ligas pakito iš „esmės“. Vis dėlto dvejetas respondentų sakė, kad jų požiūris į alkoholizmą pakito tik „iš dalies“, o vienoje anketoje radome parašyta , kad tas požiūris ir taip buvęs „toks, kaip ir lektorių“.

79 proc. atsakiusių į klausimą sakė, kad mokymai taip pat veikė kaip teigiamas faktorius tolimesniam tobulėjimui. Vienas respondentas teigė, kad tik „iš dalies“, dar vienas – nežinojo, ką atsakyti į šį konkretų klausimą. Viena kursų dalyvė prisipažino, kad šie mokymai jai buvo viso mokymosi padėti priklausomam žmogui pradžia, dar vienu atveju anketoje parašyta – „patvirtino tai, ką darau“.

Dar daugiau laiko praktiniams užsiėmimams?

Savęs įsivertinimo apklausos kūrėjai nepasitenkino vien klausimu: „Ar Jums buvo priimtina mokymosi atmosfera bei pateikimo stilius?“, į jį teigiamai atsakė 95 proc. respondentų, o vienas iš jų net patikslino: „Neįprasta, nauja, bet labai priimtina ir tikslu“. Anketoje buvo paprašyta išplėtoti, kas patiko (ir nepatiko) mokymuose.

Apibendrinant duomenis, galima pasakyti, kad dalyviai išskyrė du tokių mokymų privalumus – aptartus praktinius aspektus (juos minėjo 52 proc. respondentų) ir betarpišką, empatišką dėstytojų bendravimą (32 proc. atvejų). Ne vienas apklausome minėjo ir dėstytojų kompetenciją, medžiagos išsamumą, aiškumą ir kursų dalyvių įtraukimą į praktines situacijas.

Tarp trūkumų buvo paminėtas aukštas intensyvumas, galimybė ateityje turėti pertraukėlių pasivaikščioti, ilgesnį laiko tarpą mokymuisi. Mokymų lankytojai jau žvelgia ir į ateitį – vienas iš jų pasigedo video medžiagos mokymuose.

Malonu, kad paprašytas išdėstyti pastabas ir pageidavimus – ne vienas rašė, kad „mokymai pranoko lūkesčius“. Na, o vieno atsakymo apibendrinimas apie mokymų jaukumą bei įdomumą  ir tapo šio straipsnelio antrašte.

Projektą „„Sveikatos stiprinimo paslaugos priklausomybių konsultaciniuose kabinetuose“ iš dalies remia Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. 

Žymos:, , , ,