Priklausomybių ligų specialistų asociaciją pasiekė džiugi žinia – pasiektas 2018 m.  sėkmingai įgyvendinto projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ tęstinumas.

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybai vieningai balsavus „už“, pagal Protokolą Nr. NP-12, mūsų Priklausomybių ligų specialistų asociacijos projektui „Sveikatos stiprinimo paslaugos priklausomybių konsultaciniuose kabinetuose“ skirta visa numatyta finansuoti suma 84,8 tūkst. eurų.

Naujasis projektas pradėtas vykdyti 2018 m. spalio 29 d. ir bus baigtas iki 2019 m. spalio pabaigos.

Projekto „Sveikatos stiprinimo paslaugos priklausomybių konsultaciniuose kabinetuose“ tikslas – prisidėti prie geresnės Lietuvos visuomenės psichinės sveikatos, informuojant bei konsultuojant apie priklausomybes ir motyvuojant žalingą elgesį keisti sveika gyvensena.

Šiam tikslui pasiekti, dabar jau 15-oje šalies savivaldybių bus parengti konsultantai prevenciškai konsultuoti dėl pavojaus psichinei sveikatai bei galimybės rizikingą bei žalingą elgesį pakeisti sveiku ir įsteigti veiks konsultaciniai punktai – kabinetai.

Numatoma projektą vykdyti Vilniaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Anykščių, Švenčionių, Vilkaviškio, Pakruojo savivaldybėse.

Įgyvendinus projektą veikę punktai padarys kokybinį šuolį ir taps kabinetais. Juose bus teikiamos ir sveikatos stiprinimo paslaugos keturiomis kryptimis – informavimo, mokymo, konsultavimo bei naujų įgūdžių formavimo.

Visų 15 savivaldybių gyventojai per sklaidos priemones bus informuoti apie galimybę nemokamai, be gydytojo siuntimo gauti priklausomybių konsultanto konsultaciją, o visos Lietuvos visuomenė – apie tokių konsultacijų naudą užkardant priklausomybes.

Projektą „Priklausomybių konsultantai Lietuvoje: iššūkiai, poreikis, galimybės“ iš dalies rėmė Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

Žymos:, , ,