2018 metais Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo remiamo projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ pristatymai jau įvyko visoje Lietuvoje. Nuo kovo mėnesio Priklausomybių konsultaciniai punktai pradeda veikti devyniose šalies savivaldybėse.

Priklausomybės ligų specialistų asociacijos vadovai, sertifikuoti priklausomybių instruktoriai, projekto administratoriai lankėsi Vilkaviškyje, Anykščiuose, Pakruojyje, Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Marijampolėje, pristatymai surengti ir Kaune bei Kauno rajone.

Nudžiugino teigiama partnerių reakcija

Susitikimuose gausiai dalyvavo savivaldybių tarybų nariai, administracijų atstovai, apygardų probacijų tarnybų specialistai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kasdien su priklausomais žmonėmis susiduriantys socialiniai darbuotojai.

„Džiaugiamės, kad nemažoje dalyje savivaldybių mūsų projektas buvo sutiktas itin šiltai, kaip rimtas pagalbininkas motyvuojant priklausomus žmones. Socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos siūlė savo patalpas, kur būtų galima padėti ir norintiems keistis, ir priklausomą asmenį turinčių šeimų nariams. Viliamės, kad mūsų „pirmoji kregždė“ prisidės prie to, kad Priklausomybių konsultaciniai punktai veiktų kiekvienoje šalies savivaldybėje“, – po pristatymų sakė Priklausomybės ligų specialistų asociacijos pirmininkas Gytis Jurevičius.

Į Konsultacinį punktą dėl savo ar šeimos narių priklausomybės nuo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų galima kreiptis anonimiškai, be jokio gydytojo siuntimo. Kaimyninėje Lenkijoje jau du dešimtmečius veikia per 2 tūkst. tokių anoniminės pagalbos punktų, prižiūrimų vietos valsčių (gminų).

Užpildo vietą, kuri iki šiol Lietuvoje buvo tuščia

Pristatydami Priklausomybių konsultacinį punktą, specialistai pabrėžė, kad jis siekia užpildyti iki šiol Lietuvoje buvusią tuščią erdvę tarp stacionaraus gydymo nuo priklausomybių ir šeimos. O šeima neretai slepia savo nario problemą ar užsiima žalinga savigyda.

Priklausomybių konsultaciniame punkte siekiama motyvuoti rizikingai vartojančius alkoholį keisti žalingus gyvenimo įpročius; motyvuoti ir nukreipti tiek priklausomus nuo alkoholio, tiek jų šeimos narius kreiptis dėl profesionalaus psichoterapinio gydymo; teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems reabilitacijos programą; padėti šeimos nariams, neretai išgyvenantiems kopriklausomybę.

Sėkmės pagrindas – mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

Susitikimuose buvo pabrėžta, kad Priklausomybės ligų specialistų asociacija sieks ypatingą dėmesį skirti pradiniams ir nuolatiniams (kasmetiniams) konsultantų apmokymams. Jų metu bus gilinamos  konsultantų žinios apie mokslu paremtus pagalbos metodus bei dalintis gerąją praktine darbo su žmonėmis patirtimi.

Pilną projekto konsultacinių punktų miestų sąrašą ir jų darbo laiką bei kontaktus galite rasti čia.


Projektas „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ yra finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.