Priklausomybės ligų specialistų asociacijos projektas įvykdytas sėkmingai

2017-01-14 - 3 minutes perskaityti

Priklausomybės ligų specialistų asociacija baigė  2016 m. darbus – pilnai įvykdytas Kauno m. savivaldybės paremtas projektas  „Priklausomybės ligų ir jų sukeliamų problemų konsultacinis punktas Kaunui“.

Praeitą, 2016-ųjų pavasarį ir  vasarą buvo išsikeltas tikslas – įkurti Kaune pirmąjį Lietuvoje tarpdisciplininį konsultacinį punktą, kuris padėtų su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų kovojantiems gyventojams, jų šeimos bei darbo kolektyvo nariams, o dabar jau galima apibendrinti per pusmetį pasiektus rezultatus.

Iš viso Kaune surengta arti 300 individualių konsultacijų tiek priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų, tiek jų šeimos nariams. Apie penktadaliu atveju susitinkama buvo partnerių „Blaivi laisvė“ patalpose, likusiais atvejais – seniūnijose. Pernai daugiausiai konsultacijų vykdyta Gričiupio ir Aleksoto, o taip pat Šilainių, Žaliakalnio, Dainavos, Šančių ir Centro seniūnijose.

Be to, per 2016 m.  surengta 26 grupinių konsultacijų – terapinių užsiėmimų, kurių trukmė – 52 val., juose dalyvavo 62 naudos gavėjai – įvairių seniūnijų priklausomi nuo alkoholio asmenys. Šios grupinės konsultacijos turi didelę tęstinumo potenciją, nes jose pradėtas darbas atsispindi asmenų veikloje – išlaikant blaivybę ir skleidžiant žinią apie pagalbos sau galimybes.

Labai svarbu tai, kad patirtimi galėjome pasidalinti su socialiniais darbuotojais – Kauno miesto Socialinių paslaugų šeimai, seniūnijų socialinėmis darbuotojomis. Panašiai subendravome su vaikų gerovės centru „Pastogė“ ir su VšĮ „Meikštų dvaras“. Užmegztas ir stiprinamas bendradarbiavimas su Kauno apskrities priklausomybės ligų centru.

Projekto įgyvendintojai  – konsultantai įsivertinimo apklausoje teigiamai įvertino pasiektus rezultatus, informacinį aprūpinimą, informacijos pateikimą konsultantams ir bendravimą su socialiniais darbuotojais, kitais įgyvendinimo partneriais. Pagrindinis nusiskundimas – seniūnijų suteiktos nepritaikytos patalpos konsultavimui, nes kalbėtis su žmonėmis teko ir salėse, ir sandėliavimo patalpose.

Apibendrindamas vienas iš priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų konsultacijas teikusių serifikuotų PLSA konsultantų rašo: „Projektas buvo paveikus ir naudingas, apie projekto naudą su mumis kalbėjo ne viena socialinė darbuotoja. Jų išsakytos baimės: kaip reikės elgtis vėliau, jeigu bus nutrauktas šio projekto finansavimas?

Dar didesnę naudą pamatytumėme po kelerių nuoseklių konsultavimo metų, o ne per pusmetį. Tikiuosi, kad nors kartą galima būtų pradėtus darbus daryti toliau, nesimėčius ir nesidairius į šalis“.

Primename, norintys atvykti konsultacijai prieklausoimybių tema, turi prieš tai pasiskambinti telefonu +370 675 33606.

Žymos:, , , , ,