Gruodžio 15 dieną Kaune, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo erdvėje Vaidoto g. įvyko Priklausomybių ligų specialistų asociacijos konsultantų, dirbusių prie sėkmingai pabaigto projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“, susitikimas ir pasiektų rezultatų įvertinimas.

Priklausomybių konsultantai ne tik užpildė projekto ir savo darbo įsivertinimo anketas, bet ir išsamiai kalbėjo apie tai, kas jiems sekėsi, kas padėjo ir su kokiais sunkumais susidūrė nelengvame konsultavimo kelyje.

Pasiektas svarbiausias projekto tikslas ir įvertinimas – sukurtas pirmasis Lietuvoje priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų (pirmiausia, alkoholio) konsultacinių punktų (kabinetų) tinklas, kuriame buvo padedama devynių savivaldybių su priklausomybe kovojantiems gyventojams, jų šeimų nariams, artimiesiems.

Šiais metais priimtas oficialus konsultavimo tvarkos aprašas

Reikšmingų besibaigiančių metų įvykiu konsultantams tapo ir 2018 m. rugsėjo mėnesį priimtas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo savivaldybėms rekomenduojama organizuoti savivaldybės teritorijoje priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimą bei teikti priklausomybės konsultantams informaciją apie savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines, sveikatos priežiūros, švietimo paslaugas, bendradarbiavimo galimybes su socialinių, sveikatos, švietimo paslaugų įstaigomis. Mūsų šalyje šiuo įsakymu buvo patvirtintas Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašas.

Projektą  „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ konsultantai ir kiti prie jo darbų prisidėję asmenys vidutiniškai įvertino 9,15 balo iš 10 galimų, o savo asmeninį įsitraukimą – kiek savikritiškiau – 8,4 balo. Jau prasidėjo ir naujas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo iš dalies finansuojamas projektas „Sveikatos stiprinimo paslaugos priklausomybių konsultaciniuose kabinetuose“.

Projekto mokymai, kuriuos konsultantai vidutiniškai įvertino 8,6 balo, bus atnaujinti ir naujai konsultantų „kartai“ vyks jau 2019 metų sausio mėnesį. Planuojama, kad be dabartinių (Vilniaus miesto, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos ir Alytaus miestų, Marijampolės, Vilkaviškio, Anykščių, Pakruojo savivaldybių), parengti konsultantai dirbs punktuose (kabinetuose) Vilniaus ir Klaipėdos rajonuose, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, Tauragėje ir Švenčionyse.

Susitikimo metu buvo kalbėta apie projekto administravimo (vidutiniškai įvertinto 8,3 balo iš 10 galimų) iššūkius ir naujoves, laukiančias 2019 metais. Projekto sklaidoje (ją konsultantai vertino 8,5 balo) taip pat bus naujovių – bus plačiau išnaudojamas socialinis tinklas „Facebook“, nacionalinė spauda, bet bus nepamiršti ir regionų laikraščiai, kurie ypač efektyvūs mažiau gyventojų turinčiuose rajonuose.

Padarė tai, ko nepadarė ilgi formalaus darbo metai

Priklausomybių konsultantai kiekvienas asmeniškai dalinosi įspūdžiais iš savo miestų darbo specifikos, pasakojo apie įdėtas pastangas ir širdį. Ne vienas pasisakantis pabrėžė jaučiantis, kad nuoširdus darbas (ne dėl formalaus pvz. tūkstančio „lektorių“ ruošimo ir ne dėl „varnelių“) duoda rezultatų, keičia žmonių likimus.

Artimiausias visos Priklausomybių ligų specialistų asociacijos kolegų ir bendrakeleivių susirinkimas vyks jau sausio mėnesį.

Žymos:, , , , ,