Kaunui reikalingas naujas dienos centras

2016-11-26 - 3 minutes perskaityti

Penktadienį, lapkričio 25-ąją “Alano klubo” patalpose rinkosi kauniečiai, pasiryžę prisidėti prie naujos iniciatyvos – įkurti mieste Priklausomų asmenų šeimos dienos centrą. Apskrito stalo diskusijoje aptarta, ką siūlyti, ieškant sprendimo bei lėšų jam įgyvendinti.

VšĮ „Blaivi laisvė“ atstovai – administratorė Lina Brasienė, direktorius Virginijus Spaičys pristatė dabartinę savo veiklą, ir papasakojo, kaip dienos centro priklausomiems asmenims poreikis matomas kasdieną. Daugelis pas priklausomybių ligų specialistą atvykstančių žmonių pradžioje skundžiasi, kad neturi kur palikti vaikų ar teiraujasi, ar bus kas užima vaiką.

Kauno apskrities Priklausomybių ligų centro direktorius Tautvydas Zikaras, Stacionarinio priklausomybių ligų skyriaus vedėjas Leonas Kačinskas, socialinė reabilitacijos darbuotoja Justina Mažylytė papasakojo apie centro siekius savo stacionare įkurti Šeimos skyrių. Buvo pabrėžta, kad centro padalinys ir dienos centras privalo ir tampriai bendradarbiaus tarpusavyje.

Susitikime dalyvavo Kauno apskrities Priklausomybių ligų centro atstovai

Susitikime dalyvavo Kauno apskrities Priklausomybių ligų centro atstovai

Priklausomybių ligų asociacijos atstovai Deividas Smailys, Gytis Jurevičius papasakojo apie praktinį darbą, šiais metais nudirbtą su Kauno miesto seniūnijomis, socialiniais darbuotojais. Buvo atskleista, kad vaikui praradus mamą, buvimas su teta, močiute ar kaimyne niekad neatstos mamos. Būtina siūlyti išeitis, kad ne tik priklausomi žmonės, bet ir jų šeimos nariai nesirinktų „gatvės“.

Diskusijos dalyviai sutarė, kad vienas kertinių priklausomybių klausimų – skausmo sumažinimas, priklauso nuo asmens ryšio su šeima. Šeimos nariai taip pat turi jausti, kad reabilitacija iš jų nesiruošia „atimti mamos“ ar „atimti tėčio“, o priešingai – iš naujo atkurs visų gyvenimą.

Apie problemos aktualumą kalba skaičiai

Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Sigita Šimkienė pabrėžė, kad centro pagalbos gali reikti per 600 Kauno šeimų, žinomų vaiko teisių apsaugos skyriuje dėl sunkumų, susijusių su alkoholio vartojimu. Specialistė informavo, kad girtavimo problema aktuali net 86% socialinės rizikos šeimų. Iš skyriuje turimos informacijos apie suaugusių smurtą vaiko akivaizdoje, net 94% atvejų tai buvo šeimos, kuriose piktnaudžiaujama alkoholiu.

Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Sigita Šimkienė

Kauno miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Sigita Šimkienė pateik4 svarių argumentų

Apskritojo stalo diskusijoje dalyvaujant Kauno miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkui Dariui Razmislevičui, dalyviai pabrėžė jaučiantys miesto valdžios palaikymą, buvo sutarta kuo operatyviau įtvirtinti parengtą metodiką ir į socialinę integraciją orientuotą darbotvarkę bei ieškoti lėšų iniciatyvai įgyvendinti – pirmiausia iš Lietuvos miestų ir rajonų – Kaune ir Kauno rajone.

Žymos:, , , ,