Visoje Lietuvoje įgyvendinamo Valstybinio sveikatos stiprinimo fondo remiamo projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ rėmuose vyksta supervizijos.

Supervizijos – tai reiškia, kad didžiausią patirtį turintys  sertifikuoti priklausomybių instruktoriai lankosi pas savo kolegas konsultantus, aptaria problemas, kartu ieško išeičių.

Padeda ir partneriai savivaldybėse, ir aktyvios seniūnijos

Pasak Priklausomybių ligų specialistų asociacijos (PLSA) instruktorių, savivaldybių specialistai noriai dažnai bendradarbiauja su mūsų konsultantais ir įžvelgia didelę naudą bei pagalbą padedant tokioms šeimoms.

„Mūsų savivaldybėje ypač glaudūs santykiai susiklostė su Anykščių savivaldybės Visuomenės sveikatos centru, kuris mums suteikė konsultacijoms patogias patalpas. Labai artimai bendraujame ir su kai kurių seniūnijų atstovais“, – sako Priklausomybių ligų specialistų asociacijos konsultacinio punkto konsultantė Anykščiuose, VšĮ „Anykščių jausmų ratas“ direktorė Renata Šerelienė.

Ateities mokymuose – daugiau dėmesio ko – priklausomų specifikai

Pasak supervizijų patirtį nagrinėjančių sertifikuotų priklausomybių instruktorių, matosi, kad per šiuos metus konsultantai sėkmingai įgudo užmegzti pradinį kontaktą, daugeliu atveju motyvuoja priklausomus asmenis keistis.

Išanalizavę supervizijų patirtį, asociacijos specialistai ateities mokymuose žada daugiau dėmesio skirti ko – priklausomų asmenų konsultavimui, pagalbos šiai grupei specifikai ir ko – priklausomybės diagnozavimo ypatumams, subtilybėms.

Problema – Lietuva iki šiol nesupranta, kas tai yra priklausomybė

„Pagrindinė problema, kaip ir numatėme yra ta – kad priklausomi žmonės – nesuvokia, kas yra priklausomybė kaip liga, koks yra jos mechanizmas, iš kur gali kilti motyvacija keistis. Deja, šių žinių dar labai trūksta ir plačiajai Lietuvos visuomenei“, sakė Priklausomybių ligų specialistų asociacijos pirmininkas, sertifikuotas priklausomybių instruktorius Gytis Jurevičius.

Siekiant padėti kuo platesniam nuo priklausomybių kenčiančių  žmonių ratui, ateityje visose be išimties savivaldybėse, kur veikia PLSA konsultaciniai punktai (kabinetai), bus pasirašomos sutartys ir su vietos probacijos tarnyba.

 

 

Žymos:, , , ,