Sausio mėnesį Kaune, Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo erdvėje (Vaidoto g.) įvyko eilinis Priklausomybių ligų specialistų asociacijos narių susirinkimas. Tarp kitų klausimų, buvo inicijuotas Etikos kodekso suformulavimas, ištobulinimas ir priėmimas. 

Į asociaciją buvo priimti 7 nauji nariai, šiuo metu Asociacijoje yra aktyvus 31 narys.

Susirinkimo dėmesio centre buvo PLSA Etikos kodekso – savotiškos „priklausomybių konsultanto Hipokrato priesaikos“ ir Etikos priežiūros komisijos klausimai.

Buvo patvirtinti Etikos priežiūros komisijos nuostatai, pagal kuriuos šioje komisijoje darbuosis penki komisijos nariai, iš jų du atstovai – ne Priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai.

Šią komisiją trejiems metams renka (o iškilus klausimui ir šalina iš narių) visuotinis PLSA susirinkimas.

Į komisiją buvo išrinkti ir aktyviai prie Etikos kodekso redakcijos darbavosi Jolanta Laukytė, Ona Grabauskienė, Deividas Smailys, o taip pat VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ vadovė, gydytoja psichiatrė Nijolė Goštautaitė Midttun.

Jų dėka Etikos kodekso galutinė redakcija yra prieinama viešai internete, šioje svetainėje.

Nuo šiol sukurtas ir naujas elektroninio pašto adresas, kuriuo galima kreiptis į PLSA Etikos priežiūros komisiją – plsa.etika@gmail.com.

Žymos:, , ,