2023 metų sausio 22 dieną Kaune vyko Priklausomybės ligų specialistų asociacijos (PLSA) pirmasis šių metų susirinkimas. Iš visos Lietuvos suvažiavusiems asociacijos nariams buvo pateikta 2022 metų asociacijos finansinė ataskaita, pristatyti  kandidatai į etikos komisijos narius naujai 3 metų kadencijai. Susirinkę priklausomybių ligų specialistai pasidžiaugė pernai metų asociacijos pasiekimais – pasirašytomis sutartimis su Visuomenės sveikatos biurais, dvejomis susilaukusiomis didelio dėmesio ir dalyvavimo tarptautinėmis konferencijomis, aptarė šių metų planus, diskutavo dėl minimalių konsultanto valandinių įkainių, svarstė apie galimybes dalyvauti projektinėje veikloje bei bendradarbiauti su valstybės institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Susirinkimo metu į asociaciją buvo priimtas vienas naujas narys, be to, balsavimo teisę turintys susirinkimo dalyviai balsavo dėl PLSA garbės narių oficialaus įteisinimo.