Kauno rajone, sodyboje „Eulita“ praėjusį savaitgalį baigėsi antrieji priklausomybių konsultantų mokymai, kurių sesija buvo  finansuojama Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo remiamo projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“.

Pirmoji tokia sesija buvo surengta 2017 m. gruodžio mėnesį. Iš viso 40 valandų trukmės mokymus baigė ir Priklausomybių konsultanto kursų baigimo pažymėjimus gavo 24 įvairių specialybių atstovai.

Mokymai su žmogumi, į Rytų Vidurio Europą atvežusiu Minesotos programą

Pirmąją kursų sesiją atidarė, ir savo patirtimi dalijosi vienas iš žymiausių Rytų ir Vidurio Europos priklausomybių specialistų, konsultacinio centro „AKMED“ steigėjas ir jo priklausomų bei kopriklausomų asmenų programos vadovas,  daktaras psichiatras Bogdanas Voronovičius (dr. Bohdan Woronowicz) iš Varšuvos (Lenkija).

„Didelį įspūdį padarė psichiatro Voronovičiaus pasidalinimas patirtimi apie priklausomybių pagalbos sistemą Lenkijoje. Mokymai buvo produktyvūs, stiprūs ir naudingi“, – sako juose dalyvavusi Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos šeimoms padalinio socialinė darbuotoja darbui su krizę išgyvenančiomis šeimomis ir jų vaikais Renata Bružienė.

Teorinius pagrindus klausytojų žinioms apie priklausomybės ligą padėjo VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ direktorė,  Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) prezidentė, gydytoja psichiatrė Nijolė Goštautaitė Midttun.

Taikomąsias kursų lankytojų žinias gilino sertifikuoti priklausomybių instruktoriai, pirmojo Priklausomybių konsultacijų punkto Kaune steigėjai Gytis Jurevičius ir Deividas Smailys, priklausomybių psichologas Virgilijus Auga.

Konsultantų mokymai apėmė platų temų ratą

Konsultantų mokymai apėmė platų temų ratą

Mokymų metu ženklus dėmesys buvo skirtas ir praktinei, pavyzdinei veiklai ugdyti – tokiai, kokia taikoma padedant atpažinti priklausomybę, motyvuojant priklausomus asmenis keistis, konsultuojant juos ir jų šeimos narius (galimai kopriklausomus asmenis), rengiant profesionalias krizines intervencijas bei kitais konsultavimo dėl priklausomybių atvejais.

Testai „AUDIT“ – tie patys, kuriuos rekomendavo ir Sveikatos apsaugos ministerija

„Labai naudinga kartu su klientu atlikti AUDIT-C IR AUDIT testus. Taip pat naudingas ir svarbus iš mokymų gautas žinojimas, kad piktnaudžiaujančiam alkoholiu žmogui negalima nustatyti priklausomybės diagnozės. Žmogus pats turi konsultacijų metu testų pagalba pabandyti įsivardinti ar turi priklausomybę, ar ne. Mokymai įtvirtino supratimą – diagnozę gali nustatyti tik psichiatras.

Taip pat labai svarbus yra pirminis konsultanto ir konsultuojamojo kontaktas, kuris nulemia tolimesnį darbą su klientu. Netikėta buvo tai, kad praktinių užsiėmimų metu ne visada paprasta imti ir pritaikyti gautas teorines žinias“, – įspūdžiais dalinosi kasdien pagalbą šeimai teikianti konsultantė Renata.

Nors šiais metais Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšos, skirtos taikomiesiems mokymams jau išnaudotos, Priklausomybės ligų specialistų asociacija ieškos kelių sertifikuotus mokymus surengti ir ateityje – jau dabar mus pasiekia norinčių juos išklausyti laiškai ir skambučiai.

Žymos:, , , , ,