Pristatyta priklausomybių konsultacinių punktų patirtis, dabartis ir ateitis

2017-10-20 - 5 minutes perskaityti

Spalio 19 dieną Kaune, Priklausomybių ligų specialistų asociacijos patalpose įvyko susitikimas su Lietuvos Respublikos  Prezidentės patarėja, viena iš kampanijos „Už saugią Lietuvą“ įgyvendintojų Aira Mečėjiene ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktore Inga Juozapavičiene.

Prie mažo diskusijų forumo taip pat prisijungė Kauno mero patarėja socialiniais, švietimo ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis klausimais Irena Segalovičienė, Savivaldybių asociacijos konsultantė sveikatos klausimais Goda Keso, Kauno miesto tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Darius Razmislevičius, Vilnaus priklausomybių ligų centro atstovė Dovilė Mačiulytė, Kauno teritorinės darbo biržos direktorius Tautvydas Bielozarevičius ir šios įstaigos sveikatos psichologė Vida Grašiuvienė.

Priklausomybės ligų specialistų asociacijos pirmininkas Gytis Jurevičius papasakojo, kaip Kaune, pradedant nuo pirmųjų žingsnių Gričiupo seniūnijoje, pradėjo veikti visas miesto seniūnijas aptarnaujantis priklausomybių ligų konsultacinis punktas. Buvo pristatytas punkto įsteigimo kelias, jo veikimo metodika, pasiryžimas nieko nelaukiant „daryti“ – teikti pagalbą priklausomiems asmenims ir jų šeimoms, motyvuoti juos pasiryžti keisti gyvenimą.

Asociacijos pirmininko pavaduotojas Deividas Smailys išsamiai pristatė Lenkijos patirtį, gerosios patirties vizitus, kuriais remiantis sukurta punkto veikimo metodika. Administratorius Virginijus Spaičys pristatė informaciją apie tai, kad Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas 2017 m. spalio 9 d. patvirtino skiriantis paramą PLSA projektui „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“. Kauno patirtis toliau bus skleidžiama Kauno rajone, o taip pat Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje, Marijampolėje, Vilkaviškyje, Kazlų Rūdoje, Pakruojyje.

Priklausomybių ligų specialistų asociacijoje viešėjo Prezidentūros, NTAKD, Savivaldybių asociacijos, įvairių Kauno miesto institucijų atstovai.

Priklausomybių ligų specialistų asociacijoje viešėjo Prezidentūros, NTAKD, Savivaldybių asociacijos, įvairių Kauno miesto institucijų atstovai.

Susitikime dalyvavusios Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos Rasa Buchalcaitė ir Aurelija Danilevičienė, Vaikų gerovės centro „Pastogė“ Pagalbos šeimai tarnybos vedėja Diana Skemundrienė iš savo patirties pasakojo, kaip PLSA konsultacinio punkto taikoma metodika padeda praktikoje, veda prie konkrečių rezultatų.

Darbo su priklausomybės reikalingumą, jo poveikį visai rizikos šeimų būklei dar kartą pagrindė Kauno miesto savivaldybės  Vaikų teisių skyriaus vedėjos pavaduotoja Sigita Šimkienė. Pasak VDU mokslininkų apibendrintų jos institucijos bylų duomenų, 86 proc. problemų dėl vaikų teisių atveju šeimose stebėta priklausomybė nuo alkoholio. Smurtas šeimoje 94 proc. atvejų siejamas su gėrimu, o 89 proc. smurto prieš vaiką atvejų minimas alkoholis.

Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad bendruomeniniame lygyje teikiama pagalba, panašiai kaip pirmajame Priklausomybių ligų konsultaciniame punkte,  priklausomiems žmonėms ir ypač jų šeimos nariams  yra ne tik reikalinga,  bet ir dažnai efektyviausia, bei pigiausia valstybei. Kauno miesto savivaldybės atstovai akcentavo, kad toks metodologiškai pagrįstas atvejo vadybos paslaugų paketas labai reikalingas miestui, o ateityje turėtų būti remiamas ne tik per iniciatyvų projektų konkursą, bet ir nuolatos. Remiantis užsienio patirtimi buvo išsakytas ir konkretus skaičius – tokio dydžio mieste kaip Kaunas turėtų veikti 7-8 priklausomybių srities konsultaciniai bendruomeninio lygio punktai.

Pokalbio metu buvo identifikuotos ir aktualiausios kliūtys, kurios nepadeda teikti pagalbos priklausomiems žmonėms bei jų šeimos nariams. Pavyzdžiui, mūsų šalyje (skirtingai, nei, tarkime – Vokietijoje) nėra suderintos skirtingų lygių – sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos, švietimo duomenų bazės. Vienos srities specialistai tiesiog negali žinoti, kas vyksta su žmogumi kitose srityse – ar jis kreipėsi dėl medicinos pagalbos, ar bendrauja su psichologu, ar su socialiniais darbuotojais, o gal jam pagalbą teikia savipagalbos grupės bendruomenių lygiu. Vieniši priklausomi žmonės, jei jie neturi šeimos ir vaikų, iš viso nepatenka į socialinių darbuotojų akiratį.

Priklausomybių ligų specialistų asociacijos komanda dar kartą dėkoja visiems susitikimo dalyviams, ir visus kviečia dar kartą susitikti lapkričio 23 d. Kaune planuojamoje konferencijoje, skirtoje projekto „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ startui.

Šis straipsnis (pranešimas spaudai) paskelbtas kaip Kauno m. savivaldybės „Iniciatyvų Kaunui“ programos Socialinių paslaugų plėtros projekto „Naujų pagalbos metodų diegimas Priklausomybių konsultacijų punkto veikloje“ dalis.

Žymos:, , ,