Priklausomybės ligų specialistų asociacijos atstovai susitiko su Ray Baker (Kanada)

2022-01-31 - 3 minutes perskaityti

2021 m. lapkričio 11 d. Priklausomybės ligų specialistų asociacijos atstovai susitiko su Ray Baker, gydytoju psichiatru, dirbančiu priklausomybių konsultavimo srityje Kanadoje (angl. Ray Baker, MD (Recovery medicine), University of British Columbia).

Nuotolinio susitikimo metu svečias pristatė sisteminį mokslinį požiūrį į priklausomybių konsultavimo paslaugų (analogas Kanadoje – angl. ,,recovery coaching”) vietą pagalbos priklausomam asmeniui grandinėlėje, sveikimo procesą bei pagalbos veiksmingumą lemiančius veiksnius. (Pranešimo tema angl. -,,Recovery coaching – filling the Gaps in the system of care”). Pagrindiniai akcentai:

  • dauguma žmonių, sergančių priklausomybėmis, gali pasveikti;
  • dauguma pagalbos priklausomiems žmonėms komponentų įdiegti, tačiau nėra tarpusavio ryšio tarp atskirų pagalbos komponentų;
  • priklausomybių konsultantai gali užpildyti trūkstamą pagalbos grandies dalį, tokiu būdu gerinant paslaugų priklausomiems asmenims veiksmingumą.

Kalbėdamas apie konsultavimo paslaugų mokslinį pagrindimą, svečias, pabrėždamas tyrimų organizavimo sunkumus dėl sąvokų, atliekamų funkcijų ir kompetencijų neapibrėžtumo, vis tik konstatavo, jog iki šiol gauti įrodymai palaiko priklausomybių konsultavimą kaip svarbų resursą gerinant tęstinės priklausomybių priežiūros rezultatus.

            Aptardamas konsultavimo  veiksmingumo mokslinius įrodymus, Ray Baker paminėjo dvi sistemines apžvalgas, kurios išnagrinėjo skelbtus tyrimus apie lygus lygiam teikiamų paramos priemonių veiksmingumą, (ang. ,,the effectiveness of peer- delivered recovery supports”) 1995-2014 metų periodu. Tokio tipo paslaugos mažina kriminalininės teisės įtraukimą dėl nusižengimų, gerina santykius su gydymo paslaugų teikėjais, didina išsilaikymo gydyme trukmę, didina pasitikėjimą gydymo patirtimi, mažina psichiką veikiančiųjų medžiagų vartojimą, sumažina rehospitalizacijos rodiklius ir atkryčio dažnį, naudojimąsį greitosios medicinos pagalbos paslaugomis, didina socialinės paramos paslaugų prieinamumą, būsto stabilumą.  Nustatant gydymo poreikius, matuojant jo efektyvumą, formuluojant sveikimo tikslus, stebint pažangą, teikiant kitą pagalbą svarbus yra sveikimo, atsistatymo  kapitalas – (angl. ,,recovery capital”) –  vidiniai ir išoriniai resursai atsigauti ir išsilaikyti sveikimo procese fizinė, emocinė sveikata, socialinis statusas, šeima, bendruomenė, dvasingumas, išsilavinimas, mokymai. Pagalbos priklausomam asmeniui grandinėlėje konsultavimo paslaugos gali būti teikiamos visuose etapuose: tiek motyvuojant pagalbai, po atskirų gydymo epizodų, teikiant žemo slenksčio paslaugas bendruomenės sveikimo ekosistemoje.  Kaip ypač svarbų sėkmingo sveikimo komponentą svečias pažymėjo 12 žingsnių programą, kuria naudojosi iki 92 proc. sveikstančiųjų.

PLSA sprendimu, bus išverstas instrumentas, kuris padės įvertinti konsultantų paslaugų kokybę ir efektyvumą.