Iš arčiau – rizikos grupės vaikai

2016-11-25 - 3 minutes perskaityti

Lapkričio pabaigoje “Alano klube” įvyko paskaita – seminaras „Rizikos grupės vaikai ir priklausomybės“, kurią mums vedė  Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos pirmininkas Haris Urvinis, iš savo praktikos papasakojęs, kokie būna rizikos grupės vaikų ir alkoholio susidūrimai.

Prelegentas suteikė mums supratimo apie tai, kaip Lietuvoje veikia Vaikų dienos centrai, kokios jų paslaugos ir dienotvarkė, kas vyksta susidūrus su tėvų (ar net vaikų) priklausomybėmis šeimoje.

Su Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos pirmininku užsimezgė įdomi diskusija

Su Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos pirmininku užsimezgė įdomi diskusija

Lietuvoje vaikų dienos centrai susibūrę į asociaciją – 2003 metais balandžio 23 d.  Rumšiškių Vaikų dienos centras, Senamiesčio Vaikų dienos centras ir Lietuvos Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų institutas nutarė įsteigti asociaciją vardu „Lietuvos Vaikų dienos centrų asociacija“ susibūrė į asociacija. Svečias pasidžiaugė, kad didžiausi šalies vaikų dienos centrų susibūrimai brolių ir seserų saleziečių iniciatyva tradiciškai vyksta Kaune, šalia Palemono Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios.

Asociacijos, kuriai vadovauja mūsų svečias, pirminiai siekiai buvo centralizuotai atstovauti Vaikų dienos centrų interesus Valstybinėse institucijose, rengti Vaikų dienos centrų darbuotojų kvalifikacinius mokymus, rengti programas ir metodikas dienos centrams, konsultuoti dienos centrų darbuotojus. Asociacijos pagrindinis tikslas – siekti vaikų gerovės stiprinant Vaikų dienos centrų teikiamas paslaugas.

Svečias papasakojo, kaip centrai veikia teikdami vaikų priežiūrą ir papildomą paslaugų spektrą sukurtą taip, kad būtų patenkinti esminiai vaiko asmenybės poreikiai, kurių nesugeba suteikti vaiko šeima (dažnai, gal net dažniausiai dėl tėvų priklausomybės nuo psicho aktyviųjų medžiagų). Vaikų centrai stengiasi, ir kad šeima būtų paremta, pagerinant tėvystės ir motinystės įgūdžius jų pačių namuose ar  dienos centre.

Prevencinės programos dienos centruose vykdomos, siekiant rizikos grupės vaikų integracijos į mokyklą, aplinką, visuomenę, apsaugant vaikus nuo išnaudojimo ir prievartos bei išvengiant vaiko ėmimo į globą, užkertant kelią krizėms šeimose.  Asociacijos vadovas patvirtino – dienos centruose yra išvystytas ir savanoriškas darbas,- šalia profesionalių socialinių darbuotojų dažnai dėl darbo kreipiasi ir savanoriai aukštųjų mokyklų studentai.

Ponas Urvinis atsakė ir į klausytojų klausimus apie vaikus, paauglius ir priklausomybes. Pasak jo, pastaruoju metu dienos centruose jaučiama “lyčių lygybė” blogąja prasme – šiuolaikinės mergaitės tapo atžaresnės, atsikalbinėja, nevengia įžūlumo. Tuo tarpo per 10 metų darbo praktiką mažėjančio alkoholio vartojimo Dienos centrų asociacijos pirmininkas sakėsi nepajutęs – jo nuomone, mažiau Lietuvoje pradėjo gerti nebent pačių turtingiausių šeimų atstovai, sau ir savo vaikams randantys jau kitokias pramogas.

Už tikslią, išsamią, praktišką paskaitą Hariui ypatingai dėkingi linkome mes, iškėlę idėją Kaune įkurti pirmąjį priklausomų asmenų šeimos dienos centrą.

Žymos:, , ,